WSPARCIE BRANŻY IT

Świadczę doradztwo dla podmiotów oferujących rozwiązania informatyczne oraz wprowadzających w swojej organizacji innowacyjne produkty i usługi z zakresu IT

Pomagam opracowywać, analizować, negocjować i nadzorować realizację umów związanych z tworzeniem, rozwojem, obrotem i utrzymaniem oprogramowania, w tym umów:

  • wdrożeniowych (wsparcie w każdym aspekcie prawnym procesu wdrożenia systemu informatycznego),
  • utrzymaniowych (maintenance, regulacja warunków SLA),
  • rozwojowych, w tym dotyczących integracji systemów informatycznych,
  • przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych,
  • o zachowaniu poufności (NDA) związanych z realizacją projektów informatycznych.

Oferuję nadto pomoc podmiotom z branży e-commerce m.in. w zakresie opracowania wzorów umów handlowych, regulaminów świadczonych usług oraz ochrony danych osobowych.

Oferuję nadto pomoc podmiotom z branży e-commerce m.in. w zakresie opracowania wzorów umów handlowych, regulaminów świadczonych usług oraz ochrony danych osobowych.