Marcin Guzek Kancelaria Radcy Prawnego funkcjonuje na rynku od 2012 roku

Jej działalność jest efektem połączenia wiedzy i doświadczenia gromadzonego nieustannie od przełomu millennium, wieloletniej praktyki w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych oraz pracy na rzecz największych przedsiębiorstw z branży paliwowej.

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA

prawo zobowiązań

tworzenie, negocjowanie
i nadzór nad realizacją umów

prawo
pracy

z pozycji zarówno pracodawcy, jak i pracownika

odszkodowania
i windykacja

dochodzenie odszkodowań
i windykacja należności

KREDYTY
FRANKOWE

roszczenia z umów o kredyt indeksowany lub denominowany do CHF

sprawy rozwodowe

i okołorozwodowe:
kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku

BIZNES

Doradzam przedsiębiorcom m.in. przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniu i przekształcaniu spółek oraz prowadzeniu spraw korporacyjnych. Wspieram podmioty oferujące lub wprowadzające w swojej organizacji innowacyjne produkty i usługi z zakresu IT.

Posiadając bogate doświadczenie jako tzw. in-house (prawnik wewnętrzny współpracujący z różnymi komórkami organizacyjnymi firmy), a przez to wiedzę z wielu obszarów prawa, jestem odpowiednio przygotowany by prowadzić zarówno stałą, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również udzielać bieżącej pomocy, w zależności od potrzeb konkretnych podmiotów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Oferuję najwyższą jakość usług oraz indywidualne podejście do Klienta. Cechuje mnie perfekcjonizm, a jednocześnie brak przeświadczenia o własnej nieomylności i wszechwiedzy. Stąd też podejmuję się zleceń wyłącznie wówczas, gdy mam całkowitą pewność co do możliwości pełnego zabezpieczenia interesu mojego Mocodawcy.

Do każdego przeciwnika podchodzę z pokorą i szacunkiem. Tam, gdzie jest to możliwe staram się proponować alternatywne rozwiązania problemu, tak by Klient miał możliwość rozważenia różnych scenariuszy i przy moim udziale mógł wybrać ten, który najlepiej wpisuje się w jego oczekiwania i potrzeby.

Każdą sprawę prowadzę z największą wnikliwością i zaangażowaniem, mając na uwadze nie tylko doraźny interes reprezentowanego przeze mnie podmiotu, lecz również przewidując i uwzględniając długofalowe skutki podejmowanych decyzji.

SKUTECZNOŚĆ

Doświadczając na co dzień bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza – przewlekłości postępowań sądowych, uświadamiam Klientów o korzyściach polubownego rozwiązywania sporów i podejmuję działania zmierzające do wypracowania kompromisu. W sytuacji zaś, gdy okazuje się to niemożliwe, skutecznie prowadzę postępowania sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z sukcesem zakończyłem dziesiątki tego typu spraw, niejednokrotnie o siedmiocyfrowej wartości przedmiotu sporu.