POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Powierzając Kancelarii prowadzenie postępowania przed sądem, Klient – w zależności od konkretnego przypadku – może liczyć na następującą aktywność procesową:

 • Przygotowanie i złożenie pozwu, w tym sformułowanie:
 • żądań procesowych znajdujących podstawę w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • wniosków i tez dowodowych,
 • szczegółowego uzasadnienia faktycznego i prawnego,
 • Opracowanie odpowiedzi na pozew i kolejnych pism przygotowawczych obejmujących merytoryczne odniesienie się do żądań i zarzutów przeciwnika,
 • Wniesienie powództwa wzajemnego,
 • Aktywne uczestnictwo w rozprawach, w tym:
 • ustne prezentowanie stanowiska procesowego,
 • zgłaszanie wniosków formalnych i dowodowych,
 • formułowanie pytań do stron, świadków i biegłych,
 • podsumowanie wyników postępowania poprzez wygłoszenie mowy końcowej,
 • Formułowanie zarzutów do opinii biegłego,
 • Analiza propozycji ugodowych oraz udział w ewentualnych mediacjach lub negocjacjach,
 • Bieżące monitorowanie stanu sprawy w ramach dostępu do Portalu Informacyjnego Sądów i czytelni sądowej oraz nadzór nad dochowaniem terminów procesowych,
 • Opracowanie i wnoszenie środków zaskarżenia: zażalenie, sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • Przygotowanie i złożenie skargi kasacyjnej.