POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Marcin Guzek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Batalionu Parasol 66, 09-410 Płock (dalej jako: „Administrator” lub „Kancelaria”).
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy, do wykonania zleconego zadania i do odpowiedzi na zapytania. Odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Państwa zlecenia, bądź zawarcie umowy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: wykonania umowy – zrealizowania usługi prawnej, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, odpowiedzi na zapytania (otrzymane bezpośrednio lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego, telefonicznie, bądź drogą mailową), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, zrealizowania zleconej czynności i udzielenia odpowiedzi na zapytania, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń mogących wynikać z komunikacji i współpracy prowadzonej przez Państwa z Kancelarią.
 6. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pomiotom współpracującym z Kancelarią i ich podwykonawcom.
 7. Zarówno Państwo, jak i każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W celu realizacji uprawnień przywołanych w zdaniu poprzedzającym można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: guzek@mgkrp.pl. Osobom, których dane Kancelaria przetwarza, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ewentualne cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

PLIKI COOKIE

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.mgkrp.pl wiąże się z zamieszczaniem i przechowywaniem w Państwa komputerze (lub innym urządzeniu) plików cookie (tzw. ciasteczek), tj. niewielkich informacji tekstowych zapamiętujących preferencje użytkownika, przyczyniających się do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poprawy wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji.
 2. Administratorem cookies jest Marcin Guzek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Batalionu Parasol 66, 09-410 Płock.
 3. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w swoich przeglądarkach internetowych, które – co do zasady – domyślnie dopuszczają przechowywanie takich plików w urządzeniu końcowym użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookie lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Brak odpowiedniej zmiany tych ustawień jest równoznaczny ze zgodą na przechowywanie cookies na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu) i/lub uzyskiwaniu dostępu do nich przez Kancelarię.
 4. Zmiana ustawień plików cookie polegająca na ograniczeniu ich stosowania może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
 5. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
  • prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej oraz dostosowywania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  • tworzenia statystyk oraz analizy sposobu korzystania ze strony internetowej.
 6. W ramach strony internetowej www.mgkrp.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne (session cookies), tj. pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe (persistent cookies), tj. pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Z uwagi na pełnione funkcje, obejmują one natomiast:
  • niezbędne cookies – umożliwiające użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji (bez tych cookies strona internetowa może nie wyświetlać się poprawnie),
  • wydajnościowe cookies – zbierające anonimowe dane o sposobie korzystania ze strony internetowej, służące poprawie jej funkcjonowania,
  • funkcjonalne cookies – zapamiętujące wybrane przez użytkownika ustawienia, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Kancelaria informuje nadto, że w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu ze strony internetowej www.mgkrp.pl posiłkuje się usługą Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć tutaj.