SPRAWY ROZWODOWE

KANCELARIA POSIADA DUŻE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPRAW ROZWODOWYCH I OKOŁOROZWODOWYCH, OFERUJĄC W ICH RAMACH M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 • Wsparcie prawne na etapie przedsądowym, w tym – wyjaśnienie specyfiki i poszczególnych aspektów postępowania rozwodowego oraz przygotowanie strategii procesowej,
 • Sporządzenie pozwu o rozwód (z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie) lub odpowiedzi na taki pozew, obejmującego/-ej dodatkowo kwestie:
 • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron (pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub ograniczenie, zawieszenie, bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z nich),
 • miejsca zamieszkania małoletnich dzieci stron,
 • kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi stron,
 • ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron (alimenty na dzieci),
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania (jeżeli małżonkowie nadal zamieszkują pod jednym dachem),
 • alimentów na małżonka, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • podziału majątku wspólnego (pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu),
 • Reprezentowanie Klienta przed sądami wszystkich instancji, w tym przygotowanie niezbędnych pism procesowych, środków odwoławczych, stawiennictwo na rozprawach oraz podejmowanie wszelkiej dalszej aktywności procesowej,
 • Pomoc w wypracowaniu tzw. planu wychowawczego (porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z małoletnimi dziećmi stron),
 • Udział w ewentualnych mediacjach oraz negocjacjach z małżonkiem Klienta,
 • Wsparcie prawne na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie Klienta przed sądem w sprawach o:
 • separację,
 • zmianę orzeczenia w przedmiocie: władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi stron lub obowiązku alimentacyjnego.