Prawo gospodarcze Warszawa

Regulacje dotyczące działalności gospodarczej bywają skomplikowane. Wynika to nie tylko z języka przepisów, dopuszczającego wiele interpretacji, ale również mnogości tekstów prawnych: przepisy dotyczące przedsiębiorców znaleźć można w różnych ustawach oraz rozporządzeniach. Świadczona przez Kancelarię obsługa uwzględnia trudności, jakie przedsiębiorcy napotykają, starając się dostosować działalność do obowiązującego prawa gospodarczego.

Usługi dla przedsiębiorców z Warszawy – obsługa w trybie zdalnym

Biuro Kancelarii znajduje się w Płocku. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z innych miast nie mogą liczyć na pomoc prawnika. Obsługa prawna firm z Warszawy może przybrać postać e-porad, których podstawą będą wideorozmowy oraz korespondencja mailowa.

Pomoc prawna dla różnych przedsiębiorców

Prawo dotyczące działalności gospodarczej w szerokim sensie jest bardzo zróżnicowane. Obejmuje ono w szczególności prawo handlowe, które reguluje przede wszystkim stosunki między przedsiębiorcami – prywatnymi podmiotami działającymi na rynku. Mówiąc o prawie gospodarczym, możemy jednak mieć na myśli również relacje między tymi podmiotami a państwem. W jego obszarze pozostają np. zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi czy partnerstwem publiczno-prywatnym.

Zróżnicowaniu wewnątrz prawa gospodarczego odpowiada wielorakość celów, jakie stawiają sobie poszczególni przedsiębiorcy. Może chodzić o rozpoczęcie działalności i postawienie pierwszych kroków na rynku czy też realizację wielomilionowych kontraktów. Kancelaria dostosowuje obsługę w zakresie prawa gospodarczego do celów oraz charakteru działania przedsiębiorcy. Oferta kierowana jest zarówno do małych jednoosobowych firm, jak i dużych podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku.

Usługi w ramach pomocy prawnej

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię jest szeroki. Są one każdorazowo dostosowywane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pomoc prawna może w szczególności obejmować:

 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowanie umowy spółki cywilnej,
 • założenie spółki prawa handlowego,
 • przeprowadzenie zmian organizacyjnych w spółce (np. zmiana umowy spółki czy zmiana przedmiotu działalności),
 • zmianę formy prawnej działalności (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego),
 • interpretację, zmianę i nadzór nad stosowaniem umowy spółki lub statutu,
 • obsługę prawną organów korporacyjnych (np. zarządu, rady nadzorczej czy zgromadzenia akcjonariuszy),
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami,
 • przygotowaniu i opiniowanie pism związanych z bieżącą działalnością,
 • opracowanie, opiniowanie i nadzór nad realizacją umów związanych z działalnością,
 • analizę treści umów proponowanych przez kontrahenta,
 • procedurę udzielania i pozyskiwania zamówień,
 • negocjacje handlowe,
 • dochodzenie roszczeń od kontrahentów.

Przedsiębiorca, który chciałby dowiedzieć się więcej o proponowanych rozwiązaniach i warunkach współpracy z Kancelarią, może umówić się na wstępną konsultację z prawnikiem. W tym celu wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Pozwala on krótko scharakteryzować swoją sytuację oraz wskazać oczekiwania związane z przyszłą współpracą.