Kancelaria prawna Warszawa

W trakcie naszego życia napotykamy wiele sytuacji, które mają związek z prawem. Niekiedy jest on niemal niezauważalny. Codziennie kupujemy artykuły spożywcze, regularnie korzystamy z usług fryzjera, uczestniczymy w ruchu drogowym, wychowujemy dzieci – przepisy podpowiadają nam, jak powinniśmy to robić i jakie skutki wywołają nasze działania. Czasem zdarza się jednak, że związek łączący prawo z naszymi sprawami jest ściślejszy, a bez znajomości przepisów nie uda się osiągnąć oczekiwanego rezultatu. Przykładem może być rozpoczęcie działalności gospodarczej czy rozwiązanie małżeństwa. Pomoc prawna, którą zapewnia prowadzona przeze mnie kancelaria prawna, uwzględnia właśnie takie sytuacje. W Warszawie można z niej skorzystać w formie zdalnej lub w drodze osobistego spotkania ze mną w uzgodnionym uprzednio miejscu i czasie.

Kim jestem?

Jestem radcą prawnym, który od wielu lat zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pomagając zarówno największym przedsiębiorcom działającym w branży paliwowej, jak i Klientom niezwiązanym z biznesem – takim, którzy dążą do rozwiązania problemów prawnych napotykanych w życiu codziennym. Kancelaria, w której działam jako radca prawny, znajduje się w Płocku.

Kancelaria radcy prawnego – jakimi sprawami się zajmuję?

W centrum mojej działalności znajduje się przede wszystkim prawo prywatne. Reguluje ono sprawy podmiotów, które zwykle dla własnej korzyści wchodzą w stosunki z innymi podmiotami. Może chodzić zarówno o przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Działam również tam, gdzie prawo prywatne spotyka się z prawem publicznym – to drugie dotyczy stosunków, w których przynajmniej jedna strona jest organem państwowym. Z taką sytuacją mamy niekiedy do czynienia np. w prawie pracy.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy radcy prawnego w Warszawie, mają do dyspozycji kilka głównych obszarów wsparcia. Chodzi o:

  • prawo zobowiązań – przygotowywanie umów, negocjowanie postanowień, nadzór nad realizacją;
  • prawo pracy – dochodzenie roszczeń pracownika i pracodawcy;
  • odszkodowania i windykację – sprawy o odszkodowania i windykacja należności;
  • sprawy rozwodowe i okołorozwodowe – reprezentowanie interesów w postępowaniach dotyczących podziału majątku, alimentów, kontaktów z dziećmi;
  • kredyty frankowe – dochodzenie roszczeń z umów o kredyty indeksowane lub denominowane;
  • prawo gospodarcze i handlowe – obsługa przedsiębiorców w relacjach B2B i relacjach z podmiotami publicznymi;
  • prawo w IT – przygotowywanie, analiza, negocjowanie i realizacja umów związanych z tworzeniem, rozwojem, obrotem i utrzymaniem oprogramowania.

Nie jest jednak wykluczone, by sprawa Klienta dotyczyła zagadnień spoza wskazanych powyżej obszarów. Zakres współpracy zależy każdorazowo od indywidualnych wymagań Mocodawcy i charakteru problemów prawnych, które napotkał.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy prawnej?

Aby dowiedzieć się więcej o proponowanych przeze mnie rozwiązaniach prawnych i zainicjować współpracę z Kancelarią, można umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację. Może ona odbyć się stacjonarnie, np. w biurze w Płocku lub innym dogodnym dla Klienta miejscu, bądź zdalnie – za pośrednictwem Skype, Zoom lub Microsoft Teams. W celu umówienia się na konsultację można skorzystać z dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego. Pozwala on opisać napotkany problem prawny i oczekiwania związane z jego rozwiązaniem. Na podstawie wstępnych informacji przygotuję się do rozmowy – opracuję listę pytań uzupełniających oraz schemat dalszego działania. Aby umówić się na konsultację, można również skontaktować się ze mną telefonicznie lub mailowo.

Radca prawny w Warszawie – możliwości współpracy

Pomoc prawnika dla osób przebywających lub prowadzących działalność w Warszawie, bądź w jej okolicach, może mieć charakter zdalny. Oznacza to, że Klient nie musi odwiedzać biura Kancelarii osobiście, aby skorzystać z obsługi prawnej. Podstawą współpracy z Mocodawcą może być komunikacja na odległość – w postaci wideorozmów, kontaktu telefonicznego, mailowego i pocztowego. Warto w tym kontekście pamiętać, że nad wieloma zagadnieniami prawnymi pracuje się w formie pisemnej – może chodzić np. o opracowanie umowy czy sporządzenie pozwu. Wówczas bezpośredni kontakt z prawnikiem nie jest konieczny. Klientom, którzy mimo to preferują współpracę w trybie stacjonarnym, umożliwiam spotkanie w biurze swojej Kancelarii Radcy Prawnego w Płocku lub w innej, dogodnej dla nich, lokalizacji.